Jody Cath

Jody

“Vertrouwen op vakmanschap voor merkbaar mensgerichte zorg 

Jody Cath is sinds 13 jaar bestuurder bij SWZ. “Wat zou het mooi zijn om te werken in een organisatie waar vertrouwen is in ieders vakmanschap. Dat was mijn gedachte toen ik hier binnenkwam.” Inmiddels is vanuit die ambitie de visie van SWZ ontwikkeld. Hier vertelt Jody haar verhaal.

“Ik werk al 42 jaar in de gehandicaptenzorg en heb mijn hart eraan verpand. Mensen met een beperking weten mij steeds te raken; met hun levensverhaal, hun ondersteuningsvraag en hun sensitiviteit”, begint Jody. “Voor iedereen is er een plekje op deze aarde. Veel mensen redden het zelf om hun eigen plek te vinden. Voor mensen met een beperking is dat lastiger. Ik vind het daarom belangrijk om hen daarin te ondersteunen. Het gaat echt om een eigen plek, waar ze comfortabel zijn, waar ze zich senang voelen. En waar ze zich kunnen blijven ontwikkelen. Ook al is die ontwikkeling soms maar heel klein.”

Vinden van eigen plek

“Soms is begeleiding op afstand voldoende. In andere gevallen is begeleiding dichtbij heel belangrijk. Bij personen met een ernstige beperking – EMB noemen we dat – kijken we naar heel kleine details. Als iemand lacht, kun je concluderen dat die comfortabel in zijn stoel zit of lekker in bed ligt. Soms is het een zoektocht naar de behoefte van de cliënt”, legt Jody uit. “Bij SWZ hebben we ook cliënten met niet-aangeboren hersenletsel. Zij hebben in principe te maken met een breuk in de levenslijn. Zij leidden ooit een gewoon leven, maar hebben iets meegemaakt waardoor hersenletsel is ontstaan. Laatst zei iemand ‘ik ben in wezen opnieuw geboren’. Dat vond ik heel treffend. Een bijdrage kunnen leveren, zodat ze die eigen plek vinden waar ze het fijn hebben, is voor mij heel belangrijk. Daarbij wil ik uitgaan van wat mensen zelf kunnen. Zoveel mogelijk onafhankelijk zijn, daar hebben mensen behoefte aan. Een peuter zegt al ‘zelf doen’. Dat zit in mensen. Daarom willen ‘wij mensen’ alles wat we zelf kunnen doen, ook zelf doen.”

Uitgaan van vakmanschap

Van oorsprong is Jody speltherapeut. Ze begeleidde kinderen met een beperking en onbegrepen gedrag. Later werd ze leidinggevende en bekleedde ze meerdere functies, van meewerkend teamleider tot regiodirecteur. “Ik heb de ervaring dat je soms een leidinggevende treft waar je heel blij mee bent. Voor mij was dat wanneer ik de ruimte en het vertrouwen kreeg om te doen wat ik dacht dat goed is. Als zorgmedewerker ken je de cliënt. Je werkt met hen, leert de familie en verwanten kennen, je weet wat de zorgvraag is. Dan is het toch gek dat je leidinggevende daar heel bepalend in kan zijn? Die kent de cliënt niet zoals de zorgmedewerker die kent. Waarom zou de leidinggevende het dan beter weten? De zorgprofessional weet precies hoe je iemand met een beperking moet ondersteunen. Dat en leidinggeven zijn twee verschillende vakken. Het vakmanschap van een begeleider is zo belangrijk.”

Merkbaar mensgerichte zorg

Toen Jody 13 jaar geleden werd aangesteld als ‘eindverantwoordelijke’ bij SWZ, had ze de ambitie om te gaan werken vanuit deze ervaring. “Ik dacht: Wat zou het mooi zijn om te werken in een organisatie waar er vertrouwen is in ieders vakmanschap. Ik wist toen nog niet hoe we dat moesten gaan inrichten en hoe we dit konden bereiken. We zijn daar samen aan gaan bouwen.” Zo ontstond de huidige visie van merkbaar mensgerichte zorg. SWZ werkt vanuit de kernwaarden vertrouwen, verbinding en vakmanschap. “Met deze manier van werken, geven we veel ruimte aan zorgprofessionals. Zij weten hoe ze hun werk het beste kunnen doen. Daarbij moeten ze niet beperkt worden door managers. Uiteindelijk komt dat ten goede aan de cliënt; die krijgt eerder en beter wat die nodig heeft. Als een zorgmedewerker denkt ‘mag ik dit wel doen?’ en eerst toestemming moet vragen, dan duurt het langer. Daarom zeg ik altijd: Vertrouw op je eigen vakmanschap. Als jij denkt dat je het goede doet, doe het dan.”

Vertrouwen en verbinding

Natuurlijk zijn er wel duidelijke kaders beschreven waarbinnen een medewerker mag handelen. En wanneer een zorgmedewerker twijfelt over de juiste aanpak, tegen een dilemma aanloopt of ondersteund wil worden, kan die sparren met een behandelaar. Dat is een psycholoog, ergotherapeut of andere specialist, die kennis en expertise inbrengt. “Samen wordt het dilemma en de zorgvraag bekeken, vanuit gelijkwaardigheid. De behandelaar vraagt bijvoorbeeld ‘Wat zou je willen als jij in de schoenen van de cliënt zou staan? Op die manier krijgt de zorgmedewerker het zelfvertrouwen terug, zodat die zelf kan beslissen over de aanpak”, legt Jody uit.

“Daarnaast werken we ook met ontwikkelcoaches. Die zijn gericht op de medewerkers en gaan over de samenwerking binnen de teams. Zij bekijken hoe taken verdeeld worden en hoe het team meningsverschillen oplost. Alles is gericht op de meest optimale merkbare mensgerichte zorg. En dan hebben we ook nog ondersteuners met aanvullende expertises; denk bijvoorbeeld aan een adviseur op het gebied van verzuim, financiën, kwaliteit of communicatie. Samen met de behandelaars en de ontwikkelcoaches gaan zij als een schil om het team in de zorg staan. Dit zijn dus geen leidinggevenden. Ze handelen op basis van gelijkwaardigheid. Wij kennen geen hiërarchie vanuit macht maar vanuit kennis. Dat is echt een andere stijl van leiderschap. Want leiderschap zit in ieder persoonlijk.”

Zelforganisatie

“Binnen de organisatie wordt wel eens gezegd het gaat om zelforganisatie, maar dat is niet zo”, wil Jody nog benadrukken. “Het gaat om merkbare mensgerichte zorg. Zelforganisatie is een middel om dat te bereiken. De vrije ruimte die ontstaat door zelforganisatie, is een voorwaarde om merkbare mensgerichte zorg op de beste manier te kunnen leveren. Juist daarom wil ik vertrouwen geven aan vakmensen. Zij zijn in verbinding met elkaar om iedere dag het goede te doen voor onze cliënten.”

Enthousiast geworden van onze visie? Kom dan werken bij SWZ Zorg.

Bekijk onze vacatures

Verleg de grenzen bij SWZ.

Vragen? Stuur een WhatsApp!