Jordi

Jordi Kivits werkt bij het Logeerhuis van SWZ. Hij werd opgeleid tot interactie-medewerker. Een opleiding die onderdeel uitmaakt van het traject Conflict-hantering. Dat wil medewerkers helpen niet terug te schrikken voor conflicten, maar meningsverschillen juist te gebruiken om dichter bij elkaar te komen en uiteindelijk beter werk te leveren.

Jordi: “Ons team deed mee om verschillende redenen. Een aantal medewerkers vond het contact met ouders soms lastig, vooral als dat contact zou kunnen uitmonden in een conflict. Ook vond een aantal teamleden het lastig om zaken naar managers terug te koppelen. Ons team blijft liever lief en vermijdt conflicten. We hoopten met deze pilot meer handvatten te krijgen om conflicten goed aan te gaan en daardoor besluitvaardiger te worden. De pilot was ook een mooi moment om aan de slag te gaan met het geven van feedback binnen ons team. Dat stond al langer op de planning. Dit was een mooie kans om daar werk van te maken.”

“De cursus was sociaal-emotioneel erg intensief, maar ook erg leerzaam. Eerlijk gezegd vond ik dit de meest leerzame cursus, die ik de afgelopen jaren heb gevolgd. Je leert jezelf én je team beter kennen. Tijdens de teamsessies keken we samen welke conflicten er binnen ons team zijn. En hoe we daarmee om kunnen gaan. Dat blijft soms lastig, maar het is ook een kwestie van oefenen. Dus dit blijven we doen!”

“Als team durven we meer naar elkaar uit te spreken en voelen we de gezamenlijke verantwoordelijkheid om potentiële conflicten te zien en daar meteen iets mee te doen. Persoonlijk heb ik enorm veel geleerd. Het durven delen van gedachten en emoties is niet mijn sterkste kant. Maar ik heb geleerd én ervaren dat dit veel kan opleveren voor het team en voor mezelf. Ik vind dat het team en ikzelf door de pilot conflict-vaardig zijn geworden.”

Verleg de grenzen bij SWZ.