Beau

“Ongeveer 5 jaar geleden kwam ik hier op Brink 6-8 werken. We hadden een stabiel team. En op het gebied van zelforganisatie waren we best ver. Maar volledige openheid was er niet. Ongeveer een half jaar geleden hebben we als team gezegd: wij willen het anders, wij willen ons verder ontwikkelen.”

“Ik denk dat dat inmiddels aardig is gelukt. En daar ben ik trots op. We zijn momenteel veel bezig met het thema openheid en eerlijkheid. Dat vind ik belangrijk. Niet iedereen voelt zich vanzelfsprekend vrij genoeg om eerlijk te zeggen wat ie van het werk van collega’s vindt. Dat is wel nodig. Anders pot je irritaties op en die komen er altijd op een verkeerd moment uit. Dan krijg je verstoorde relaties. Bovendien ga je slechter samenwerken als er geen openheid is. Ik heb de teamrol Teamsamenwerking en ik zat daar best mee.”

“Ons heeft het gelukspel erg geholpen. Ik hoorde daarover van mijn moeder. Zij gebruikt dat in haar team. Het idee daarachter leek me heel goed passen bij ons. We hebben toen onze eigen variant gemaakt. Aan de hand van de kernwoorden know, flow, glow en grow word je uitgenodigd om na te denken over hoe je zelf vindt dat je je werk doet. Wat gaat goed? Wat minder? Waar ligt je passie? En in welke richting zou je je verder willen ontwikkelen?! Daar geef je niet alleen zelf antwoord op; ook je collega’s doen dat over jou. Je nodigt hen daartoe uit. Dat is best spannend ja. Maar het sluit heel goed aan bij wat nu voor ons in ons team actueel is: dat we open en eerlijk willen zijn naar elkaar en vanuit gelijkwaardigheid willen samenwerken.”

“Eén keer per jaar staat iedereen aan de hand van de kaarten die we hebben gemaakt stil bij zichzelf en de collega’s. In de vergadering vertelt iedereen dan over wat hij/zij heeft opgehaald, welke inzichten hij/zij heeft gekregen, en wat ie wil gaan doen. Dat is best emotioneel soms. Vooral als je hoort wat collega’s positief aan je vinden. De liefde die je dan krijgt, kan heel overweldigend zijn. Maar ook de feedback over je ontwikkelpunten komen aan. Het is belangrijk dat zorgvuldig te doen. Daar leren we nog steeds in. Zo staan we tegenwoordig meteen in aansluiting op de diensten die we draaien stil bij de vraag wat goed en minder goed ging. Dus meteen aansluitend op je werk, en heel concreet. Dan voorkom je dat frustraties of irritaties zich opbouwen.”

“Klopt, er zijn veel meer vormen van jaargesprekken die min of meer hetzelfde doen. Maar ik vind die vaak zo stijf en afstandelijk. Wat wij hebben gemaakt, is pakkend en toegankelijk. Het is niet zo formeel maar heel concreet. Daar houden begeleiders van. En dat werkt het beste.”

Benieuwd naar de kaarten voor jaargesprekken van Brink 6-8? Mail dan met beau.klaassen@swzzorg.nl

Verleg de grenzen bij SWZ.