Monica van der Meer

Monica

“Kijken naar mogelijkheden van cliënten, niet naar beperkingen”

Hoe stemt SWZ zorg haar dienstverlening af op de veranderende behoeften van cliënten? En hoe zorgen wij ervoor dat er steeds voldoende nieuwe cliënten zijn die gebruikmaken van onze dienstverlening? Daarover vertelt Monica van der Meer.

Monica werkt bij SWZ zorg in de functie van relatiebeheerder. “Ik zorg bijvoorbeeld voor de contacten en contracten met gemeenten, zodat we vanuit de Wmo onze diensten kunnen aanbieden aan cliënten. Door een inschrijving of aanbesteding kunnen we voorkeursleverancier worden; dan verwijst de gemeente cliënten aan ons door. Ook let ik erop dat we goed in beeld blijven bij andere verwijzers. Door de diverse locaties goed onder de aandacht te blijven brengen – te blijven profileren – zorgen we ervoor dat er voldoende cliënten zijn die gebruikmaken van onze dienstverlening. Dat is een continuproces.”

Vernieuwingen in de zorg

“We merken dat behoeften van cliënten veranderen. Een voorbeeld daarvan zien we bij de dagbesteding die we bieden aan cliënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Met schilderen of houtbewerken, vermaakten zij zich vroeger prima. Maar deze traditionele vormen van dagbesteding zijn nu minder in trek. Cliënten willen meer midden in de maatschappij staan. Meer voldoening halen uit hun dag. Daarom onderzoeken en ontwikkelen we meer vormen van een zinvolle invulling van de dag. Dat zou bijvoorbeeld een meer arbeidsmatige dagbesteding kunnen zijn. Maar daar hebben we wel een netwerk voor nodig. Dus zoek ik naar nieuwe samenwerkingen. Naar plekken waar onze cliënten als het ware kunnen gaan werken.”

Monica is ook projectleider van een werkgroep die onderzoek doet naar die veranderende behoeften. “In de werkgroep zitten inhoudsdeskundigen, gedragsdeskundigen, ervaringsdeskundigen – dus cliënten – en ook externen zoals een voormalig GZ-psycholoog. Samen onderzoeken we waar de behoeften liggen en wat we kunnen gaan aanbieden. We kijken daarbij vooral naar de mogelijkheden van cliënten en niet naar de beperkingen. Daarnaast werken we sinds een aantal jaren ook samen met de Technische Universiteit Eindhoven. Hun studenten Industrial Design denken mee over toekomstige verbeteringen in de zorg, die helpend zijn voor zowel de client als een medewerker.”

Overgestapt naar de zorg

Voorheen werkte Monica in de zakelijke dienstverlening. Twaalf jaar geleden stapte ze over naar de zorgsector. “We waren elke dag bezig met zakelijke doelstellingen na te streven. Hier draait het om de cliënten; voor hen willen we alles goed regelen. Ik heb van die overstap geen moment spijt gehad.” Monica werkt nu drieënhalf jaar bij SWZ zorg en ervaart veel meer menselijkheid: “De medewerkers ondersteunen hun cliënten met veel persoonlijke aandacht Dat is zo mooi om te zien. En dan de reactie daarop van de cliënt, wauw! Die betrokkenheid zie je bij alle SWZ-medewerkers. Ze hebben echt een sterke persoonlijke band.”

SWZ heeft naast bewoners met een ernstige meervoudige beperking (EMB) ook cliënten met NAH. “Zij hebben een breuk in hun levenslijn. Het is soms lastig te accepteren dat het leven voortaan anders is. Vaak hebben ze het gevoel dat ze niet meer volledig meetellen in de samenleving. Ik vind het heel mooi dat wij iets kunnen doen om het leven voor hen draaglijk te maken. Dat wij als organisatie hen ondersteunen om hun leven weer op de rit te krijgen. Daar draag ik graag aan bij.”

Pluspunten van SWZ zorg

“Hier wordt echt veel aandacht besteed aan medewerkers. Je krijgt bijvoorbeeld alle mogelijkheden om je te ontwikkelen. Toen ik één jaar bij SWZ zorg werkte, mocht ik een opleiding gaan volgen tot mediator. Je mag je dus ook ontwikkelen op een ander gebied dan je eigen werk. Het hoeft niet direct te matchen met de functie die je doet. Mijn opleiding heb ik eind 2021 afgerond. Nu ga ik een tweejarig traject volgen om als mediator extra vlieguren te maken en me verder te ontwikkelen. SWZ betaalt de hele opleiding en geeft me de ruimte om ermee aan de slag te gaan. Dat vind ik best bijzonder.”

Zelforganisatie en vertrouwen

“Bij SWZ zorg wordt uitgegaan van vertrouwen. Je krijgt het vertrouwen dat je je vakmanschap op de juiste manier inzet. Daardoor voel ik veel vrijheid. En door deze manier van zelforganisatie krijg je ook veel verantwoordelijkheid. Dat werkt heel motiverend.” En dat is niet het enige waar Monica enthousiast over is. “SWZ staat altijd open voor innovatieve ideeën. Dat vind ik belangrijk. Als je een voorstel hebt, is er altijd ruimte om het voor te leggen en wordt het ook serieus overwogen.”

 

Wil jij ook werken bij SWZ zorg? Kijk dan bij de vacatures.

Verleg de grenzen bij SWZ.

Vragen? Stuur een WhatsApp!